Bidden kan op zoveel manieren

Wanneer ik bid…
nee ik lig er niet
bij geknield
meestal sta ik geleund tegen
mijn boekenkast,
mijn armen er bovenop
en mijn hoofd er net
bovenuit
en zo praat ik dan.
vertrouwelijk
met God,
omdat hij mijn vriend is
en mijn hele leven
hem interesseert..

Geert Bogaard

 

Gebed

Neem weg van mij alle onrust, Heer
alle angst en schrik.
Want alles gaat voorbij.
Alleen U blijft dezelfde.
Leer mij geduld, en begrijpen
dat Uw aanwezigheid voldoende is.

Teresia van Avila

 

Morgenochtend

Soms als ik val
in eenzame
brokken leven,
wil ik schuiven
in het zand
en het water raken
met mijn tenen
omdat het toen zo goed was,
of wil ik de zon
bij mij houden
zodat het nooit meer
avond wordt
en ik niet meer hoef te slapen.

Raap me op, mijn God,
en geef me een
klaarlichte dag.

Anita Galle

 

Bidden

Bidden is geen afdwingen.
Het mag geen poging zijn om te ontvangen.

Bidden is slechts het uitstijgen boven
je wereldse beslommeringen
en jezelf open en eerlijk
geven:
aan jezelf,
aan de grotere God, en
aan je medemens, die je door God gegeven is.

Daar zijn vaak maar weinig woorden voor nodig
en soms zijn er helemaal geen woorden nodig.
Toch is dit bidden
het geheim
waarin je jezelf weggeeft
om jezelf terug te vinden.”

Gert Hardeman

 

Het is de tijd van het jaar: biddende

Zo ben ik een dichter die bidt:
ik bid met heel mijn leven maar vooral met alle
bevleugelde woorden die als zaden vallen
als liefde mij ontroert en schudt.

Mijn stam van mens is niet zo hoog,
ik strek niet zo ver mijn takken,
maar al dieper laat ik mijn wortels zakken,
de biddende dat ik niet verdroog.

Het water, o het water verhoort,
het laat zich niet zoeken, het laat zich vinden,
het doet mij dragen en op de winden
zet in mijn zaad mijn bidden zich voort.

Inge Lievaart

 

Gebed

U zoek ik in het nacht’lijk zwart,
U in de kamer van mijn hart,
in druk bedrijf en zeer alleen,
steeds trekt mijn liefde naar U heen.

Uit het gebed
van een Engelse Cisterciënzer monnik
12e eeuw na Christus

 

Gebed

Erkennen dat de rust is verdreven,
de stilte verstoord,
de leegte volgepropt.
Durven bidden, op gezette tijden.
Doen we het niet met velen
dan doet het amper iemand.

Erkennen dat overdaad schaadt
en overvloed niet vult.
Durven matigen
en sober gaan leven.
Doen we het niet met velen
dan doet het amper iemand.

Erkennen dat we de schuld zo gauw
op een ander schuiven
en de zondebok een witte boord om geven.
Durven bekennen dat onkruid
aan de grond begint met groeien.
Doen we het niet met velen
dan doet het amper iemand.
Amen.

Peer Verhoeven

 

Morgengebed

Ik vouw mijn handen
tot een schaal
omhoog
naar U:
Ik vang de dag
mij toevertrouwd.
Ik bewaar haar in mijn hart.

Dat wij ontdekken mogen
wat God vandaag
van ons verwacht.
En het doen
in uw kracht.

Paula Copray
Uit: Bewogen gedachten en gebeden.

 

Aramese Onze Vader

Bron van alle leven,
Vader en Moeder van de kosmos.
Bundel uw licht in ons,
laat het ons ontroeren.
Vestig uw rijk van eensgezindheid nu.
Uw verlangen naar harmonie
uit zich dan samen met het onze.
Geef ons dagelijks brood en inzicht.
Maak de koorden los
van de fouten die ons verstrikken,
opdat wij de draden kunnen losmaken
waarmee wij anderen aan hun schuld vastleggen.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden
en bevrijd ons van alles wat ons tegenwerkt.
U bent de oorsprong van de wil om te veranderen,
van de levende kracht om te handelen,
en van de muziek die alles klank geeft
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Waarlijk moge deze woorden en deze klanken
de basis vormen voor al mijn levensdaden.
Amen.

 

Stilte

Haast, lawaai en onrust,
zijn de kenmerken van een tijd
dat stilte uitgebannen wordt.
We luisteren niet meer van binnenuit:
vanwaar en wie we zijn
en waarnaar onderweg.
Hoe ver moet je gaan om tot rust te komen?
Of kan het ook dichtbij?
Luister naar de stilte,
wacht tot een ander spreekt met woorden
die de jouwe niet zijn.
Luister naar de stilte,
wacht op de stem van je hart
naar wat je beweegt, naar wat je bent.
Luister naar de stilte,
hoor wat God tegen je zegt,
voel de Liefde die ons draagt.
Ik wil weten
of het wel waar is,
dat er een uur komt
waarin de blinden
zullen zien.
Er is haast
bij het einde van dit donker.
God
er is haast
bij het licht.

Geert Boogaard

 

Bidden slaat een brug

Bidden slaat een brug tussen het bewuste
en het onderbewuste in ons leven.
Er is vaak een enorme kloof tussen
wat we denken, zeggen en doen,
en de dingen waarvan
we ’s nachts en overdag dromen.
Die twee kanten van ons leven
kunnen we met elkaar verbinden
door biddend bij God te zijn.
Gebed vindt plaats in de ziel, onze heilige kern,
waarin alles samenkomt en waar God in ons leeft.
Daarom moeten we nooit ophouden te bidden,
zodat we geheeld en geheiligd kunnen worden.

Henri Nouwen

 

Een gebed

Geef me de gave van de tranen god
geef me de gave van de taal

Leid me uit het leugenhuis van mijn opvoeding
bevrijd me van mijn moeders dochter

neem mijn vesting in
sloop mijn intelligente burcht

Geef me de gave van de tranen god
geef me de gave van de taal

Reinig mij van het verzwijgen
geef me de woorden om de mensen naast mij te bereiken

Verbreek de hoogmoed, maak me eenvoudig
laat me water zijn dat men kan drinken.

Geef me de gave van de tranen god
geef me de gave van de taal
geef me het water van het leven

Dorothee Sölle

 

Handen

“In uw handen, Heer” – Maar u hebt geen handen.
Dat zijn woorden die wij hebben verzonnen
om het gemis uit ons hart weg te branden
van tekens. Jezus is daarmee begonnen.

Hij liet ons “Onze Vader” zeggen, vragen
om dagelijks brood, dat van u moest komen.
Hij zette u in onze levensdagen
neer als bereikbaar, tastbaar, uit te dromen.

Maar u ontkomt aan al die taal, dat tasten
van sof naar geest, u bent hober en verder,
u leeft hoog boven het zogenaamde vaste
van mensenwoorden: “De Heer is mijn herder”.
U bent nooit hier, ik ben nooit daar geweest
en aan die afgrond beveel ik mijn geest.

Michel van der Plas.
Uit: De oevers bekennen kleur.
Verzamelde Gedichten. Baarn 1994.

Print Friendly, PDF & Email