← ← ← Maak een keuze

Jezus van Nazareth vraagt bij Lucas:
“Waarom kijkt ge naar de splinter in het oog van uw broeder
en slaat ge geen acht op de balk in uw eigen oog? (Lucas 6,41).
Wij zijn altijd geneigd om deze tekst moralistisch op te vatten,
in de trant van: doe je niet beter voor als je buurman.
Je kunt deze tekst ook anders lezen:
Jezus vraagt ons om de schellen van onze ogen af te leggen,
om aandachtig te kijken en je blik niet te laten vervuilen.

Jezus leert om niet in het alledaagse, gewone te blijven steken.
Dat is nu precies wat mij zo in het levensverhaal van Jezus raakt.
Jezus nodigt uit om door het gewone en alledaagse heen te kijken
en om te zien naar het geheim van het leven.

Print Friendly, PDF & Email