Bij slecht weer: kuieren langs gebeden.
Eentje tegelijk, dan houd je over voor morgen.
De volgorde is dwars door elkaar.

Niet tevergeefs

Al is er maar één –
één mens
die zich aan jou verwarmt,
één mens
wiens hoop, wiens troost
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er naar een –
één mens
die een mens aan je heeft,
je leeft
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt aan je bestemming.

Ik bid voor een vriendelijker,
meer zorgzame en begripvolle
menselijke familie op deze planeet.
Aan allen die een afkeer hebben van lijden
die houden van blijvend geluk –
is dit mijn innigste smeekbede.

Dailai Lama
(bron onbekend)

=====

Hoe goed is het

Hoe goed is het voor mij
met U te leven, God,
en in U te geloven.
Hoe goed is dat voor mij.
Ook als ik mijn twijfels de ruimte laat
of mijn verstand het opgeeft,
als zelfs de knapste mensen
niet verder zien
dan tot de avond van de dag
en niet weten
wat we morgen moeten doen.

Dan geeft U mij, onwrikbaar vast,
de zekerheid dat U er bent
en ervoor zult zorgen
dat niet alle wegen naar het goede
voor mij worden afgesloten.

Aleksander Solzjenitzyn
(Uit: Al de dagen van ons leven, Averbode, 1986, p.169)

=====

Joods gebed

In het opgaan van de zon
en in haar dalen
gedenken wij hen.

In het spelen van de wind
en de kilte van de winter
gedenken wij hen.

In het openspringen van de knoppen
en in de wedergeboorte van de lente
gedenken wij hen.

In het azuur van de lucht
en in de warmte van de zomer
gedenken wij hen.

In het ruisen van de bomen
en in de schoonheid van de herfst
gedenken wij hen.

Wanneer wij vermoeid zijn
en behoefte hebben aan sterkte
gedenken wij hen.

Wanneer wij verlaten zijn
en ziek van hart
gedenken wij hen.

Wanneer wij vreugde voelen
die we willen delen
gedenken wij hen.

Zolang wij leven,
zullen ook zij leven.

Want zij zijn nu een stuk van onszelf,
als wij hen gedenken.

(bron onbekend)

=====

Morgengebed

Ik vouw mijn handen
tot een schaal
omhoog
naar U:
Ik vang de dag
mij toevertrouwd.
Ik bewaar haar in mijn hart.

Dat wij ontdekken mogen
wat God vandaag
van ons verwacht.
En het doen
in uw kracht.

Paula Copray.
(Uit: Bewogen gedachten en gebeden, Dabar-Luyten, 2000, p.61)

======

Lied van de aarde

Ik ben van de aarde;
zij is mijn moeder;
zij baarde mij vol trots;
zij voedde me op met liefde;
zij wiegde me bij zonsondergang;
zij liet de wind voor mij zingen;
zij bouwde een huis voor mij
in harmonieuze kleuren;
zij voedde mr met de vruchten van haar velden;
zij beloonde me met de herinnering aan haar lach;
zij strafte me met het verglijden van de tijd.

En op het einde,
als ik verlang om verder te gaan,
zal zij mij omarmen
in alle eeuwigheid.

Anna Lee Walters
Pawnee-Otoe Native American
(Uit: Gesang des Regenbogens, Indianische Gebete.)

=====

Naar psalm 1

Wat een geluk,
wanneer je iemand bent
die niet wilt opscheppen
en het niet zoekt in sensatie,
die liever eenvoudig leeft
en bescheiden zijn verhaal doet.
Dan ben je een mens
naar het hart van God.
Zo iemand staat sterk in het leven,
stevig geworteld als een boom.
Die is niet omver te krijgen.
Zo iemand houdt stand
en kan tegenslag verdragen.
Vriendelijkheid gaat er van uit.
Wat een geluk
wanneer je zo bent,
want eenvoud is de taal van God.

Adrie Lint
(Uit: Ga met God – gebeden,
parochie Heilige Geest, Rijen 2005, p. 2)

=====

Heilige Geest

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.

Toegeschreven aan H. Augustinus

=====

Helende kracht

O, helende kracht
die zich een weg baant!
Alles doordring je,
in de hoogte, op aarde,
in de afgronden overal.
Jij voegt en sluit alles ineen;
door jou drijven de wolken,
zweven de hemelen,
druppelen de stenen van vocht,
doen de bronnen hun beken opborrelen;
door jou ontspringt
het verfrissende groen
aan de aarde!
Je voert ook mijn geest naar de verte.
Jij waait je wijsheid in hem
en met de wijsheid de vreugde

Hildegard van Bingen

=====

Bij het opmaken van het bed

Ik maak dit bed op
in de naam van de Vader,
de Zoon
en de Heilige Geest

in de naam van de nacht
waarin wij werden verwekt,
in de naam van de nacht
waarin wij werden geboren,
in de naam van de dag
waarop wij werden gedoopt,

in de naam van elke nacht en elke dag,
en elke engel die in de hemel is.

Oud Keltisch gebed
vertaling Esther de Waal

=====

Leer mij langzamer te lopen

Leer mij langzamer te lopen, Heer.
Geef mij te midden van de verwarringen van de dag \
de rust van de eeuwige bergen.
Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust
doordat het stil wordt in mijn ziel.
Laat mijn versnelde pas vertragen
met het oog op de ruimte van de eeuwigheid.
Leer mij de kunst van het vrije ogenblik.
Leer me langzamer te lopen,
om een bloem te zien,
een paar woorden te wisselen met een vriend,
een hond te aaien,
een paar zinnen in een boek te lezen.
Leer mij langzamer te leven, Heer
en geef me de wens
diep in de eeuwige grond te wortelen,
opdat ik groei naar mijn ware bestemming.

Anselm Grün
(Uit Mijn Gebedenboek, Uitgeverij Ten Have, 201), p.78)

=====

Geef ons een zuiver gemoed

Geef ons een zuiver gemoed,
dat wij u mogen zien,
een nederig gemoed, dat wij U mogen horen,
een liefdevol gemoed,
dat wij U mogen dienen,
een gelovig gemoed,
dat wij U mogen leven.

U die ik niet ken
Maar aan wie ik toebehoor.
U, die ik niet begrijp
Maar die mij heeft toegewijd
Aan mijn eigen lot.
U

Dag Hammerskjøld
19 Juli 1961
(Uit: Merkstenen, Gottmer, 1983)

=====

Gebed om Vrede

God, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eensgezindheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan men elkaar beledigt,
waarheid waar dwaling heerst;
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

God, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden
als te beminnen;

want wie geeft, zal gegeven worden,
wie zich zelf vergeet, zal vinden,
wie vergeeft, zal vergeven worden,
als wie sterf, zal voor eeuwig leven.

Franciscus van Assisi

=====

Naar Psalm 23

God is het die mijn tempo bepaalt.
Ik hoef mij niet op te jagen.
Altijd weer schenkt Zij mij een moment van stilte,
een adempauze waarin ik tot mezelf kan komen.
Voor mijn ziel roept zij beelden op
die mij herpakken en kalmte geven.
Vaak laat God mij moeiteloos iets lukken
en dan ben ik verrast van mijzelf hoe zeker ik kan zijn.

Ik merk: als je zo op God vertrouwt, kent het hart rust.
Al heb ik dan nog zoveel te doen, ik hoef geen onrust te hebben.
God is er elk uur en in alles aanwezig
en ik hoef mijn innerlijke vrede niet te verliezen.

Midden in de drukte van het leven
laat Zij mij steeds iets ervaren dat moed geeft.
Dan is het alsof iemand mij verfrissing heeft gegeven
en is er vrede en zekerheid.
Ik voel dat mijn kracht daardoor toeneemt,
hoe ik in balans kom en vooruitga met mijn dagelijkse werk.

Verder is het gewoon fijn om te weten
dat ik het spoor van God volg
en dat ik, nu en altijd, thuis ben bij haar.

Toko Miyaschina
(bron onbekend)

=====

Van kwaad tot erger

Wie zomaar een vogelei vertrapt,
een nest uithaalt –
zomaar een riet knakt,
een twijg breekt –
is bezig en bereid
alle geweld z’n gang te laten gaan.
Bid om vrede;
ga eerbiedig met alles om.

Wie bang en slap
huilt met de wolven in het bos –
met alle stromen meedrijft,
met alle winden meewaait –
is bezig en bereid
grote leugens gelijk te geven.
Bid om waarachtigheid;
wees oprecht, eerlijk als goud.

Wie onverschillig
weerlozen laat pakken –
zwakken laat vallen,
kleinen kleineren –
is bezig en bereid
alle kwaad te laten gedijen.
Bid om zorg,
sta in voor elkaar:
voor de minsten
het meest.

Peer Verhoeven
(Uit: Ingebed, Gooi en Sticht, 1995, p. 75)

=====

Dromen

Laten we vrede dromen
alsof oorlog niet bestaat
en er nergens doden vallen,
nergens iemand iemand haat.

Laten we de stilte dromen
harde woorden niet verstaan,
alsof haast en drukte wijken,
er geen straaljagers bestaan.

Laten we de ruimte dromen
brede stranden, wijde zee,
verre luchten, velden bloemen,
en de wind brengt toekomst mee.

Laten we de liefde dromen
warm en sterk en licht en zacht.
Laat de liefde in ons komen
bij ons blijven, dag en nacht.

God van mensen, geef ons kracht
waar te maken wat wij dromen.

Margreet Spoelstra
(Uit: Open Deur, November 2000)

=====

Kom heilige Geest

Kom heilige Geest,
spreek altijd tot mijn hart.
En als U toch zwijgt,
laat dan uw zwijgen tot mij spreken.
Want anders loop ik gevaar
mijn eigen inzicht te volgen
en het te verwarren
met wat U mij leren wilt.

Toegeschreven aan Bernardus van Clairvaux

=====

Tot wij elkaar weerzien

Dat het pad zich
voor je zal ontvouwen,
dat je de wind altijd
in de rug zult hebben,
dat de zon warm
in je gezicht zal schijnen,
dat de regen op je land
zal neerdalen,
dat het vuur in je huis
nooit zal doven,
dat de Almachtige je in Zijn
beschermende hand zal houden,
tot wij elkaar weerzien.

Native American

 

Print Friendly, PDF & Email