Ga eens kuieren !

Dat was het advies dat mijn vader gaf wanneer ik druk bezig was en zelf wandelde hij dan naar zijn hof. Een levenswijsheid die ik op mijn beurt graag aan u wil doorgeven. Waar ik kuier? Langs de stille weilanden waar ik woon, in de naburige bossen met de Schotse hooglanders, dwalend door de straten van Antwerpen of slenterend door de wijken van New York. Kuiergangetje werd een geuzenwoord voor mij. Het geheim van kuieren is dat de wereld zich voor jou onthult. En dat brengt je dichter bij het Geheim van het Leven.

Wanneer ik kuieren ga, verandert ook mijn besef van tijd. Begin en einde verdwijnen. Ik voel mijzelf even verbonden met wat vroeger was, nu gebeurt en ooit komen gaat. Alle overtollige ballast die we in het leven meetorsen kan verdwijnen. De website Kuiergang wil met weinig woorden u op het spoor zetten van het Geheim van het leven – u mag het God noemen, Liefde, Allah, ook open laten. Of het spoor bij het Geheim van het leven uitkomt, ligt niet aan mij, maar misschien komen we in de buurt.

Vagevuur

Kuiergang gaat verder waar mijn vorige weblog gestopt is. Eigenlijk begint het al in 2001. Tijdens een sabbatverlof heb ik toen studie gedaan naar de mogelijkheden van het internet voor kerk en geloof. Vanuit die studie heb ik zelf een website ontworpen, met de merkwaardige naam: het vage vuur. “Van oudsher is het vagevuur het portaal naar de hemel. Tegenwoordig is het vage vuur ook een metafoor voor de virtuele ruimte van het wereldwijde web.” zo kondigde ik het aan op de homepage.

De ambitieuze opzet van mijn website was om ‘vrouwen en mannen in de (post)moderne tijd te helpen om wegen naar God te vinden.” Het werd een persoonlijke weblog waarin ik allerlei ervaringen beschreef die ik in mijn pastorale praktijk had opgedaan. Met stukjes uit mijn overwegingen die ik in de vieringen hield. Voor elke dag was er een dagelijks gebed. Verder verzamelde ik er teksten van mystieke auteurs en religieuze kunst. Met veel plezier heb ik ruim 18 jaar deze weblog bijgehouden, slechts onderbroken door twee korte pauzes. Gemiddeld bezochten ongeveer 150 personen dagelijks de website.

Over deze site

Nu ik met pensioen ben gegaan houdt mijn spirituele interesse niet op. Met Kuiergang hoop ik daar een platform voor te vinden. De website laat zich niet leiden door een programma of agenda, want als je kuiert is er veel wat je toekomt.

Wat u zeker zult vinden op deze site? Wat mij raakt, ontroert, boos maakt, kortom in de ziel treft. Daarbij houd ik vooral van mystieke teksten, van kunst en fotografie in het bijzonder, van gedichten en gebeden; wat mensen en God zoal bezig houden.

Over mijzelf

Geboren in 1954, ben ik opgegroeid in het katholieke zuiden. Al van kinds af aan was ik sterk geboeid door de katholieke rituelen. Op de middelbare school las ik veel over de mystieke tradities van de verschillende godsdiensten: wat kan geloof en mystiek betekenen voor de samenleving en cultuur van de huidige tijd? In de zeventiger jaren heb ik theologie gestudeerd aan de Theologische Faculteit van Tilburg (basispastoraat en theologie en maatschappelijk handelen). Het was de periode vlak na het tweede Vaticaanse concilie. Voor mij was het toen een creatieve en bruisende tijd voor de kerk en de theologie, met een open geest en een frisse wind.

Meer dan 48 jaar heb ik als pastor en theoloog gewerkt in religieuze centra en binnen parochies. Ik heb meegewerkt aan diverse katechetische projecten en groepen begeleid rond bijbelse en mystieke thema’s (Hadewijch, evangelie van Thomas). Vanaf de jaren negentig verkleurde het kerkelijke milieu in Nederland. De kleurrijke diversiteit van het geloof ontwikkelde zich steeds meer tot het dogmatische zwart-wit. Gelukkig dat we in onze plaatselijke parochie steeds opnieuw de vrijheid bewaakten om eigen wegen te gaan. En begin 2019 ging ik met pensioen.

Samen met mijn vrouw Annemiek Waij hebben wij twee kinderen. Onze zoon is al lange tijd uitgevlogen en woont en werkt momenteel in New York. Onze dochter is bij haar geboorte gestorven. In mei 2018 werd onverwachts ontdekt dat mijn vrouw ernstig ziek was. Na een lang ziekbed is zij eind 2019 overleden. Samen met mijn zoon hebben we haar tot het laatste toe de zorg kunnen geven die zij verdiend heeft: een heel verdrietige èn dankbare tijd. Het leven kuiert en wij gaan mee.

Last, but not least,
reacties op deze website stel ik meestal op prijs.
Adrie Lint.

 

 

Print Friendly, PDF & Email